Telefoon
+31 (0)6 472 099 45

Disclaimer:

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Hemingstone Travel. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hemingstone Travel. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan of aanspraken gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel we bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, niet correct of verouderd is. De gegevens op de site worden regelmatig bijgewerkt en gewijzigd zonder (voorafgaande) waarschuwing. Hoewel er alles aan wordt gedaan de informatie foutloos weer te geven sluit Hemingstone Travel aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van Hemingstone Travel op internet of gegevens waarnaar links op deze site verwijzen. Wij kunnen geen garantie bieden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site en kunnen er niet voor instaan dat de geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie wilt gebruiken.